Samenwerkingspartner Stichting JIJ

Oorsprong

Stichting JIJ is opgericht op 5 maart 2010 door twee ervaringsdeskundigen. Zij wilden hun ervaring met een eetstoornis én hun ervaring met herstel positief inzetten om voor anderen met dezelfde problematiek iets waardevols te kunnen betekenen in hun herstelproces. De Stichting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit ruim 65 vrijwilligers, die jaarlijks aan circa 2000 mensen met een verstoorde relatie met eten en hun naasten informatie en advies geeft. Daarvan had zij 93 mensen in 2018 in een begeleidingstraject.

Missie en doelstelling

Stichting JIJ ondersteunt vanuit ervaringsdeskundigheid mensen met een eetprobleem bij het oppakken van de problemen die zij ondervinden bij het dagelijks functioneren en wil daarmee een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en hun naasten. Het gaat hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen. De activiteiten van Stichting JIJ zijn daarmee een essentieel onderdeel van een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod. Deze missie wil zij samen met andere partners binnen het ketenaanbod bereiken.

De cliënten van Stichting JIJ

Stichting JIJ richt zich met een deel van haar aanbod in eerste instantie op jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen, woonachtig of studerend in de regio Zuid-Holland, waaronder een groot deel afkomstig is uit Rotterdam en omliggende gemeenten. Een ander deel van het aanbod, waaronder het inloophuis, is toegankelijk voor mensen uit heel Nederland.

De volgende mensen weten Stichting JIJ te vinden:

  • Mensen die (nog) geen reguliere hulp willen of durven vragen;
  • Mensen die niet in aanmerking komen voor hulp via de reguliere GGZ, bijvoorbeeld omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden die een kliniek stelt;
  • Mensen die ‘uitbehandeld’ zijn volgens de reguliere GGZ;
  • Mensen die op een vaak lange wachtlijst staan bij een zorginstelling;
  • Mensen die behoefte hebben aan nazorg na behandeling;
  • Mensen, waarvoor nog weinig passend aanbod is;
  • De naasten van mensen met eetproblematiek;
    (Jeugd)Professionals

Kwalitatieve inzet ervaringsdeskundigheid

Wij geloven in de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Maar alleen als dit op een verantwoorde manier wordt gedaan. Ons vrijwilligersbeleid (werving, selectie, training en begeleiding) is hierop gericht. Want de wijze waarop zij hun ervaring inzetten is essentieel voor de kwaliteit, voor de cliënttevredenheid en voor de effectiviteit. De vrijwilligers worden eerst gescreend door middel van een gesprek, vervolgens volgen zij diverse trainingsmodules, ontvangen desgewenst supervisie en nemen deel aan intervisie. Ook kunnen zij deelnemen aan bijscholingsactiviteiten om hun functioneren als ervaringsdeskundige en als persoon verder te ontwikkelen.

Meetbare effectiviteit

Stichting JIJ heeft al veel cliënten op succesvolle wijze begeleid op weg naar herstel, zelfredzaamheid en/of een betere kwaliteit van bestaan. De Stichting heeft hiervoor een meetinstrument ontwikkeld, zodat door middel van een voor-en nameting op diverse aspecten wordt gemeten welke stappen iemand concreet heeft gezet in zijn/haar herstelproces en wat het effect daarvan is op verbetering van het functioneren en de kwaliteit van leven. Deze meting wordt verricht door middel van een evaluatieformulier (matrix kwaliteit van bestaan) dat zowel bij de intake als bij de eindevaluatie wordt ingevuld. Hierbij worden 9 meetgebieden gehanteerd, waarbij de cliënt een score kan behalen die varieert van ‘acute problematiek’ tot ‘volledig zelfredzaam’.

Cliënttevredenheid

Daarnaast wordt ook de cliënttevredenheid anoniem gemeten. De cliënttevredenheid ligt tot op heden elk jaar op het niveau goed (in relatie tot de scores onvoldoend/voldoende/ goed/ zeer goed). Suggesties/feedback wordt beoordeeld en waar mogelijk toegepast om de kwaliteit van het aanbod van Stichting JIJ te onderhouden en te verbeteren.

Wij geloven in de kracht van de inzet van ervaringsdeskundigheid!

Meer weten over het JIJ Huis, ga dan naar de website.

© Copyright 2017 - Stichting Anorexia Jongens