Het begint bij het bespreekbaar maken

In Nederland lijden meer meisjes dan jongens aan anorexia nervosa.
‘Slechts’ tien procent van de mensen met een eetprobleem is een jongen.
Maar voor deze doelgroep is tot nu toe te weinig aandacht, zowel in de samenleving als in de hulpverlening.

Dit wil Stichting Anorexia Jongens doorbreken door eetstoornissen bij jongens bespreekbaar te maken.

“Anorexia bij jongens is een onderbelicht probleem.

Mensen weten vaak niet eens dat het bestaat.

Maar het bestaat wel degelijk.” Ron Meijering

Ron Meijering is ervaringsdeskundige en initiatiefnemer

van Stichting Anorexia Jongens.

“Mijn ouders wisten van niets.

Aan mijn vrienden durfde ik het ook niet te vertellen.

Ik ben blij dat ik er nu met anderen over kan praten.”

De missie van Stichting Anorexia Jongens

In de samenleving wordt een eetstoornis bij meisjes eerder herkend en erkend dan bij jongens. Ook de hulpverlening is vooral gericht op meisjes. Daardoor vinden jongens met een eetstoornis moeilijk een klankbord.

Stichting Anorexia Jongens heeft als doelstelling om anorexia en andere eetstoornissen bij jongens bespreekbaar te maken en hen de weg te wijzen naar de juiste hulpverlening. Ze een plek te geven in de samenleving. Te zorgen dat ze worden gehoord en de juiste informatie en hulp krijgen. En hen in contact te brengen met lotgenoten.

Stichting Anorexia Jongens wil erkenning van anorexia bij jongens. Op de website kunnen jongens met een eetprobleem, ouders en hulpverleners informatie vinden over de ziektes. Hiermee kunnen jongens door snelle herkenning van het probleem direct en effectief worden geholpen.

Stichting Anorexia Jongens biedt een klankbord voor jongens die anorexia of een andere eetstoornis hebben. En voor ouders en hulpverleners die hen willen helpen. Op de website www.anorexiajongens.nl vind je volop informatie en advies. Via de nieuw te vormen besloten Facebook groep kunnen jongens in contact komen met lotgenoten.

“Iedereen praat over de eetstoornis. Wij willen het graag hebben over jou als mens. Want wat wil je groter maken?”

Laten we beginnen met elkaar te leren kennen.

Wij zijn benieuwd waar je mee bezig bent, waar je tegenaan loopt en hoe wij je kunnen helpen. Als je denkt dat dit je aanspreek, stuur ons dan hieronder een bericht en we sturen je snel een antwoord.

© Copyright 2017 - Stichting Anorexia Jongens