Single Blog

Gevoeligheid jongeren met obesitas of anorexia nervosa voor beloning en straf

Nienke Jonker onderzocht of individuele verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf mogelijk een rol in spelen bij eetstoornissen. Zij ging na of jongeren met obesitas vooral gevoelig zijn voor beloning (bijvoorbeeld het belonende gevoel van lekker eten) en jongeren met anorexia nervosa juist vooral gevoelig zijn voor straf (bijvoorbeeld dik worden).

Bron: https://www.rug.nl/ door: N.C. (Nienke) Jonker

Momenteel heeft in Nederland ongeveer 50% van de bevolking last van overgewicht of obesitas. Dit brengt een verhoogde kans op chronische ziekten en psychologische problemen met zich mee. Hoe komt het dat zo veel mensen moeite hebben met het beperken van hun voedselinname? En hoe valt dit te rijmen met de andere kant van het spectrum, waar patiënten met anorexia nervosa hun voedselinname juist zo sterk weten te beperken dat het een bedreiging is voor hun gezondheid?

Momenteel heeft in Nederland ongeveer 50% van de bevolking last van overgewicht of obesitas. Dit brengt een verhoogde kans op chronische ziekten en psychologische problemen met zich mee. Hoe komt het dat zo veel mensen moeite hebben met het beperken van hun voedselinname? En hoe valt dit te rijmen met de andere kant van het spectrum, waar patiënten met anorexia nervosa hun voedselinname juist zo sterk weten te beperken dat het een bedreiging is voor hun gezondheid?

Jonker toonde aan dat er geen duidelijke rol voor beloning en strafgevoeligheid is bij obesitas. Daarentegen bleken jongeren met anorexia nervosa inderdaad meer gevoelig voor straf dan jongeren zonder eetstoornissen, wat hen mogelijk helpt om het extreem lijngedrag vol te houden.

Daarnaast is onderzocht of jongeren met anorexia nervosa de verleiding van eten relatief goed kunnen weerstaan doordat eten hun aandacht niet automatisch trekt. Dit bleek inderdaad het geval.

Lees het complete onderzoek hier

Comments (0)