ANBI-info

De naam

Stichting Anorexia Jongens.

Het RSIN / fiscaal nummer

8221.94.326

De contactgegevens

Mr j van Dolderenstraat 10

4041 VB Kesteren
0614-642302

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.

Voorzitter: C.M.J. Meijering
Penningmeester: A.G.J. van Dijk
Secretaris: P. Eising
Bestuurslid:R.C.J. van den Bergh

Het beleidsplan

 1. De stichting heeft als doel:
  1. Een baken en een klankbord te zijn voor jongens met Anorexia Nervosa, die op dit moment nergens terecht kunnen voor informatie en bevestiging;
  2. Bekendheid te geven aan het feit dat er ook jongens zijn met Anorexia Nervosa; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van een website met informatie, chat- en forummogelijkheden, het doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere hulporganisaties en het werven van fondsen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Het beloningsbeleid

Voor alle bestuurders geld dat er geen beloning zal plaats vinden. Alle werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd.

De doelstelling

De geïsoleerde groep jongens met anorexia betrekken in de samenleving;

Vroege herkenning van de ziekte, zodat jongens snel en effectief worden geholpen;

Een klankbord bieden aan jongens met anorexia nervosa;

Informatie verstrekken over de ziekte aan jongens, ouders en hulpverleners.

Jongens met anorexia worden op dit moment niet gehoord en kunnen nergens terecht voor informatie. Laat staan dat ze contact vinden met lotgenoten. In de hulpverlening en samenleving vormen zij een onzichtbare groep die nergens een klankbord vindt.

Stichting Anorexia Jongens wil erkenning van anorexia nervosa bij jongens. Op onze website vinden zij, ouders en hulpverleners informatie over de ziekte. Hiermee kunnen jongens door vroege herkenning van het probleem snel en effectief worden geholpen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2012 Stichting Anorexia Jongens.

Inhouds opgave:

 • Voorwoord voorzitter
 • Ondernomen actie 2012
 • Cijfers 2012

Voorwoord:
Dit jaar heeft in het teken gestaan van een gezamelijk onderzoek met Human Concern door studenten van de HAN naar Anorexia bij jongens.

Welk doel het project beoogt:

 • Erachter komen hoeveel jongens in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar Anorexia/Boulimia hebben of hier kenmerken van vertonen.
 • Het verschaffen van meer informatie van deze jongens zoals: hobby’s, opleidingsniveau etc.
 • Een creatief product ontwikkelen.

Op 12 juni 2012 is de uitkomst van dit onderzoek door middel van een persbeircht gedeelt met de pers. Wat wederom veel media aandacht heeft gegeven.

Jaarverslag 2011 Stichting Anorexia Jongens.

Inhouds opgave:

 • Voorwoord voorzitter
 • Ondernomen actie 2011
 • Cijfers 2011

Voorwoord:
Op 14 november is met veel media aandacht de website Anorexiajongens.nl geïntroduceerd. OP die dag is er ook een persbericht verstuurd via het ANP. Dit heeft er voor gezorgd dat er direct erg veel aandacht is besteed aan het probleem dat jongens ook aan een eetstoornis kunnen leiden.

Ondernomen actie’s 2011:
De volgende actie’s zijn er ondernomen:

 1. 14 november introductie website en verspreiden persbericht
 2. Veel aandacht landelijk media waaronder: Shownieuws, Spits, Trouw Nu.nl. zie (http://www.anorexiajongens.nl/media-stichting-anorexia-jongens/in-de-krant-stichting-anorexia-jongens.html)
 3. Contact gelegd met Z@pplive en afspraak gemaakt dat jongen samen met ons op tv zijn verhaal verteld.

 

http://www.anorexiajongens.nl/media-stichting-anorexia-jongens/op-tv-stichting-anorexia-jongens

Een financiële verantwoording

Cijfers2011:

In 2011 is er €300,00 aan donatiegeld binnen gehaald.

Daarvan zijn de teksten €300,00 van de website betaald.

Verdere kosten zijn daar de lidmaatschapskosten €37,14 van de KVK mee betaald.

Verdere uitgaven zijn vergaderkosten €16,43 bijdrage betalingsverkeer ING €38,55.

Dit geeft een eind saldo van €18,11 op 31 december 2011.

 

Cijfers 2012:

In 2012 is er 35,00 aan donatiegeld en €998,81 aan overige inkomsten binnen gehaald.

Daarvan zijn het een persbericht van betaald €308,81 van de website betaald.

Verdere kosten zijn daar de lidmaatschapskosten €24,04 van de KVK mee betaald.

Verdere uitgaven zijn vergaderkosten €93,00 bijdrage betalingsverkeer ING €91,88, autokosten €4,60, kantoorbenodigheden €30,19.

Dit geeft een eind saldo van €523,44 op 31 december 2012.

 

Cijfers 2013:

 

Publicatierapport 2013

 

Cijfers 2014:

Publicatierapport 2013

 

 

Cijfers 2015:

Publicatierapport 2013

 

Cijfers 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers 2017